DIGITALISERINGSDAGARNA

26 & 29 maj 

Digitaliseringen påverkar alla och allt. Hela tiden dessutom. Alla har ju en dator och en mobil och använder dem nästan hela tiden, både professionellt och privat. 

Vi står nu inför stora tekniksprång. Internet of Things gör att alla ”saker" som är uppkopplade kan ses som ett enda tekniskt system. Frågan är vem som ser potentialen i det. 

Artificiell intelligens börjar bli en del av vår vardag. Den befriar oss från enkla arbetsuppgifter, gör oss smartare och gör sådant som människor helt enkelt inte kan göra. 

5G gör att allt detta blir både snabbare och pålitligare...Ny teknik påverkar samhället, våra företag och våra liv. Utmaningen är att förstå hur.
Med detta syfte är du välkommen till en temadag (4x90min) om digitalisering.

Under dagarna ägnar vi oss åt frågor som:

· Var befinner sig digitaliseringen just nu och vad kan vi förvänta oss av de kommande tio åren?

· Vilka är det viktigaste verktygen i den digitala verktygslådan?

· Hur kommer digitaliseringen att påverka samhället, våra företag och ekonomin?

· Hur kommer digitaliseringen att förändra våra liv?

· Hur fort kommer det att gå?

· Vilket mind set skall vi ha?

26 maj kl.10-11:30 

Digitaliseringen ställer krav på ett helt nytt tänkande. Men, det är bara nytt för oss som var med förr. Den unga generationen vet inget annat. Vad är det som håller på att hända? Hänger Sverige med i utvecklingen? Vem vinner och vem förlorar makt i det samhälle som växer fram beroende på digitaliseringen?

29 maj kl.10-11:30 

Spjutet skapade jägarsamhället och jägarrollen. Staketet skapade jordbrukssamhället och rollen som bonde. Maskinen skapade industrisamhället och vår existens som industrialister. Den digitala tekniken skapar det smarta samhället och en roll som digitalokrater. Vad innebär det?

26 maj kl.13-14:30 

Vilka är verktygen i den digitala verktygslådan? Vad kan de och vad kan vi förvänta oss de kommer att kunna de kommande tio åren?

29 maj kl.13-14:30 

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Det gäller naturligtvis inte minst industrin. Vad är innebörden av en smart produktion och ett smart maintenance och vad ställer det för krav på teknologerna?