Publikationer

Våra publikationer är gratis och tillgängliga för befintliga huvudmän att ladda ned. 

Skärmavbild 2019-10-31 kl. 11.57.13.png

Tänk digitalisering 

 

SustainabilityCircles vitpapper om hur digitaliseringen påverkar allt, samhället, företagen, individerna och ger stora möjligheter till införandet av en Smart Industri genom ett Smart Maintenance. 

Hållbarhetsräkning
Hållbarhetsräkningen är ekonomimodellen som bevarar framtiden. Boken beskriver utmaningarna med dagens ekonomiska modeller och möjligheterna som ges genom att värdera de långsiktiga effekterna av våra beslut. Det redogörs för hur hållbarhetsräkningen är uppbyggd och fungerar som metod och en praktisk tillämpning av modellen som Copenhagen Malmö Port har gjort ingår.

Smart Maintenance
En smart industri kräver ett Smart Maintenance. Skriften går på djupet med begreppet Smart Maintenance och dess delar. Genom Smart Maintenance integreras underhållsverksamheten på ett annat sätt med resten av organisationen. Något som gör att den outnyttjade potential som finns idag kan fångas upp på ett bättre sätt än tidigare och som leder till andra sätt att verka både inom och mellan organisationer.

Håller det?
I boken summeras de utmaningar och möjligheter som identifierades under Sustainability Circles tre första verksamhetsår.

En del publikationer är endast tillgängliga för våra medlemmar - de återfinns på vår medlemssida - är du osäker på lösenordet hör du av dig till Henric