SENASTE NYHET/ARTIKEL

Publicerad 2015/04/10

European Spallation Source, ESS…

…en av många intressanta föreläsning under seminariedagarna i Malmö European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att byggas i Lund, ungefär fem kilometer nordost om Lunds stadskärna. Anläggningen är skall användas för tillämpad forskning inom en rad olika naturvetenskapliga fält. ESS-anläggningen skall genom att frigöra neutroner i atomkärnan använda dessa neutroner till [...]