SENASTE NYHET/ARTIKEL

Publicerad 2015/07/10

Underhåll 4.0

Vi står på tröskeln till en ny teknisk revolution. Den är i klass med införandet av ångkraften på 1700-talet, elektriciteten på 1800-talet och elektroniken på 1900-talet. Den kommer att prägla Sustainability Circles fortsatta arbete från och med nu. Ingen som läser detta kommer att vara opåverkad! Anledningen är Internet of Things. De kommande 20 åren [...]