SENASTE NYHET/ARTIKEL

Publicerad 2015/02/27

Företag behöver en hållbarhetsräkning

Näringslivets utmaningar kräver långsiktiga och robusta lösningar. Alla inser nödvändigheten av att vi tar hänsyn till kommande generationers företagande, samhälle och miljö. Sådana lösningar behöver stöd från ett ekonomiskt tänkande som präglas av långsiktighet och vidsynthet. Detta ställer, i sin tur, krav på de ekonomiska modeller som används för styrning och beslutsfattande. Dagens företagsekonomiska tänkande [...]