SENASTE NYHET/ARTIKEL

Publicerad 2016/02/05

Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

För ett par veckor sedan publicerades regeringens så kallade nyindustrialiseringsstrategi för Sverige, Smart Industri Regeringen konstaterar att svensk industri är utsatt för ett betydande omvandlingstryck:   1) Kvalitetskonkurrensen från lågkostnadsländer, som Kina, är fortfarande betydande. 2) Kraven på att industrin skall medverka till hållbar utveckling är stora. 3) Industrin står inför ett stort teknikskifte med digitaliseringen som katalysator. [...]

Publicerad 2016/01/22

Vi tar del i debatten

Publicerad 2015/08/28

Hållbarhetslag

Publicerad 2015/07/10

Underhåll 4.0